Wishlist

Books:
Haruki Murakami(Nhật Bản)
Biên niên ký chim vặn dây cót
Cuộc săn cừu hoang
1Q84

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stuffs:
- A Ukulele
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I'm a minimalist. I dont want to own all above things. Just let me borrow them :x