Wednesday, May 25, 2011

tar -xzf

tar -xzf merc.tgz what the fuck
how the fuck do you people remember this shit
just think with a german accent
XTRACT ZE FILES


http://qdb.us/305221

Tuesday, May 24, 2011

KiB vs kB

Trước đây, mình cứ nghĩ KiB và kB giống nhau, = 1024 B. Thế nhưng sự thật thì lại không phải thế :
KiB là Kibi Byte = 1024 Bytes = 2^10
MiB là Mibi Byte = 1024 KiB= (2^10)^10
Hệ đơn vị KiB MiB này là do người Mỹ nghĩ ra. Dựa trên hệ số 2
Còn kB, MB, GB... là đơn vị thuộc hệ SI ( Système international d'unités )
1 kB = 1000 B, 1 MB = 1000 MB.
=> 1 kB < 1 KiB, 1 MB < 1 MiB
 
Vậy chữ "i" kí hiệu cho hệ binary.

PS: bit là viết tắt của "binary digit"
 
2008
 • The US National Institute of Standards and Technology guidelines require use of IEC prefixes KiB, MiB ... (and not kB, MB) for binary byte multiples[83]
  • p29, “The names and symbols for the prefixes corresponding to 2 10 , 2 20 , 2 30 , 2 40 , 2 50 , and 2 60 are, respectively: kibi, Ki; mebi, Mi; gibi, Gi; tebi, Ti; pebi, Pi; and exbi, Ei. Thus, for example, one kibibyte is also written as 1 KiB = 2 10 B = 1024 B, where B denotes the unit byte. Although these prefixes are not part of the SI, they should be used in the field of information technology to avoid the non-standard usage of the SI prefixes.”
2009
 • Apple Inc. uses the SI decimal definitions for capacity (e.g., 1 kilobyte = 1000 bytes) in the Mac OS X v10.6 operating system to conform with standards body recommendations and avoid conflict with hard drive manufacturers' specifications.  http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_binary_prefixes http://superuser.com/questions/287375/what-is-the-origin-of-k-1024

  Saturday, May 21, 2011

  Something changed!

  From now,daily writing moved to http://hvnc2k8.tumblr.com/
  Thanks!

  chắc mình sẽ sớm nghỉ làm thêm, có quá nhiều thứ muốn học!!!
  sung sướng gì việc đi làm mấy thứ vớ vẩn.
  lòng tham con người, cái gì cũng muốn...
  sao không cho tôi, những gì tôi đáng được hưởng, đâu cần hơn?

  Thơ thẩn hơ hơ...

  Đc ngày nữa chả học hành gì cả.
  Đi chơi về ngồi vào máy làm thơ ... hơ hơ :))

  "yêu em có đôi khi anh dại
  chót nhận mình chẳng biết luộc khoai..."

  câu 1 sinh ra từ cảm xúc, lúc đầu là thương em, lúc sau đổi thành yêu cho nó sướng :>
  câu 2 bịa ra tại em đang xem dạy luộc khoai :))

  đi hóng các Hutter chém gió về chả muốn học, lại tóan :-<

  Friday, May 20, 2011

  Develop a firefox extension

  http://blog.mozilla.com/addons/2009/01/28/how-to-develop-a-firefox-extension/


  Admit that you have always wanted to know how to develop a Firefox extension but never had the time to learn. :-) Here I will walk you through and at the end of the article we will have created a fully functional Firefox extension!

  Our objective

  We will create a Firefox extension to find all links in the current web page, highlight those which have a target attribute and alert you how many links it found. The good part is that once you have done this, you have both an understanding of Firefox extension development as well as a blueprint for any extension you would want to develop in the future.

  Những điều không quan trọng

  Từ hôm nay chính thức không dùng Facebook nữa. Để dành lại chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi cho những việc cần thiết hơn như... ôm đàn, tập violin, code, đọc tài liệu, viết truyện... blah blah. Nhưng ko deactive, để thỉnh thoảng còn vào xem ảnh của... ngta :">(hư lắm b-( b-( b-( )
  ..............~~~~~~~~~~~~~~~................  Những điều không quan trọng
  (Bài viết này áp dụng với những thứ liên quan đến đời sống hàng ngày và không liên quan đến việc KIẾM TIỀN!)

  Trong cuộc đời này, bạn luôn phải đối mặt với sự lựa chọn. Đôi khi năng lượng bạn dùng để quyết định điều gì đó còn nhiều hơn là bạn dùng để thực hiện nó!
  Why so serious?
  - Không quan trọng bạn dùng Window(Cracked) hay Linux(Ubuntu) miễn là bạn cảm thấy thoải mái và làm việc hiệu quả nhất với nó.
  - Không quan trọng bạn dùng C, Cpp, C#, Java hay Python mà quan trọng là bạn làm được những gì với nó...
  - Không quan trọng bạn chơi violin hay guitar, chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái, phiêu nhất với nó....
  - Không quan trọng bạn học khoa nào, mà quan trọng là bạn đứng chỗ nào trong khoa ấy?
  - Không quan trọng bạn dùng Iphone hay Blackberry thậm chí là 1100i, quan trọng là bạn sử dụng nó để làm gì? (thằng dùng Iphone chỉ để nghe gọi đú sao được với thằng dùng 1100i biết đặt cả báo thức :)) )
  ....
  và còn rất nhiều điều không quan trọng nhiều khi khiến bạn bối rối. Hãy nhận ra đâu mới là giá trị thực sự!

  Monday, May 9, 2011

  Design pattern

  Today, I've got what is "Design pattern" and it's the first time I heard about MVC(Model View Controlle). I search around to get some futher knowledge...

  Why is MVC more popular than PAC?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/74799/why-is-mvc-more-popular-than-pac

  MVC Wiki
  http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller

  PAC Wiki
  http://en.wikipedia.org/wiki/Presentation-abstraction-control

  Saturday, May 7, 2011

  Why Successful People Leave Work Early

  Try this for a day: don't answer every phone call. Stop checking your email every two minutes. And leave work early. You'll be astounded at how much more you'll get done.
  According to a study published in the Psychological Review conducted by Dr. K. Anders Ericcson, the key to great success is working harder in short bursts of time. Then give yourself a break before getting back to work.

  chartThe trick is staying focused. Ericsson and his team evaluated a group of musicians to find out what the 'excellent' players were doing differently. They found that violinists who practiced more deliberately, say for 4 hours, accomplished more than others who slaved away for 7 hours. The best performers set goals for their practice sessions and required themselves to take breaks.

  Looking at the chart, you can see that the best violin students practiced with greater intensity just before the lunch hour and then took a break before starting up again at 4 p.m. -- whereas the other students practiced more steadily throughout the entire day.

  The researchers found that successful people in other professions had similar habits:

  'While completing a novel, famous authors tend to write only for 4 hours during the morning, leaving the rest of the day for rest and recuperation. Hence successful authors, who can control their work habits and are motivated to optimize their productivity, limit their most important intellectual activity to a fixed daily amount when working on projects requiring long periods of time to complete.'

  Timothy Ferriss gives similar advice in his New York Times bestseller, The 4-Hour Workweek. He stresses the Pareto principle, or the 80/20 law, which is that 80 percent of outputs come from 20 percent of inputs. So stay focused, and you'll do more in less time.

  For more productivity tips check out 9 Ways to Work Less and Do More >


  For the latest career news, visit War Room. Follow us on Twitter and Facebook.
  Join the conversation about this story »
  See Also: