Thursday, August 5, 2010

Corny , Phoney

Trong tiếng Anh, corn là bắp, nhưng corny không có nghĩa là “rất bắp”! Corny có nghĩa là nhàm, là nhàu nhĩ. Nếu xem American Idol, bạn sẽ để ý thấy giám khảo Simon Cowell hay dùng từ này.

Trong Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh), có một từ rất hay là phoney. Phoney có nghĩa là giả, không chân thành.
Từ corny đến phoney, khoảng cách không quá xa.

No comments: