Thursday, October 27, 2011

x86, 386, 486, 686... @@

Cái đống x86 này làm hoa cả mắt. Nhưng mò một lúc thì không có gì là nguy hiểm cả :))
x86 = extension of 86.
x86_64 là các dòng CPU 64 bit.


Còn lại là các loai CPU 32 bit:
i386 - kiến trúc cơ bản của intel dựa trên 80386
i486 - các vi xử lí dựa trên 80486
i586 - thiết kế cho Pentiums
i686 - Từ Pentium Pro trở lên.

các dòng CPU có khả năng tương thích ngược, tức là có thể chạy 1 hệ điều hành viết cho i386 trên máy i686 ngon lành, điều ngược lại không đúng :D
PS: x86 nếu viết đầy đủ ra phải là x86-32, bởi nó là 1 phiên bản mở rộng của vi xử lí 16bit 8086.

No comments: