Wednesday, March 3, 2010

Niệm khúc cuối

Rất hay, đáng học tập.
Phong cách hoang dại giống mềnh :))

1 comment:

KJM said...

vốn thik bài này, nhưng k thấy mặt ca sí