Wednesday, March 17, 2010

Window -> Ubuntu

Turbo C++ -> www.codeblocks.org (C/C++)

sudo apt-get install codeblocks


Sự khác nhau giữa C trong linux và C trong win?

C trong Wido có các ngoại lệ do Ms tự đặt ra, như các thư viện này nọ...
C trong linx dùng Gcc để dịch theo đúng tiêu chuẩn ANSI-99 + ISO-2001

Nếu lập trình trên Wido sử dụng các hàm chuẩn thì vẫn chạy bình thường khi dịch trên Linx, hay ngược lại. Ngặc cái là trường toàn dạy trên Turbo hay Visual nên khác từa lưa so với C chuẩn.
Ngoài ra thì trên mổi hệ điều hành còn khác nhau về các Lib... nhưng gần 90% C Lib trên Linx chạy được trên Wido và hoàn toàn miển phí...

Bạn nên học ANSI C, như thế thì "viết một lần, dịch mọi nơi" =))

Tài liệu về C trong Linx thì chỉ có sách tiếng anh thôi
C Programming Language (2nd Edition) của Kernighan và Dennis M. Ritchie
Mã:

GCC: The Complete Reference
Mã:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 JAVA

 
Bạn có thể viết java ngay trên gedit :D, nhưng có một trình soạn thảo đa ngôn ngữ khác viết bằng chính java rất hay đó là jedit:
Có thể tải về và cài đặt tại: http://www.jedit.org
Với jedit và các plugins của nó, bạn có thể soạn thảo và biên dịch các ngôn ngữ như java, perl, python,...
Hiện nay có 2 IDE thông dụng đó là Eclipse và NetBeans.
Cách cài đặt NetBeans:
Mã:
sudo apt-get install netbeans

Bạn có thể download phiên bản mới nhất về tại:
http://www.netbeans.org
Cách cài đặt bản tải về cũng khá đơn giản, chỉ việc nhắp đúp vào file vừa tải về rồi chọn Run, trình quản lý cài đặt bằng giao diện đồ hoạ sẽ hiện lên, làm theo hướng dẫn :-d
Cách cài đặt Eclipse:
Mã:
sudo apt-get install eclipse

Có thể tải phiên bản mới nhất tại:
http://www.eclipse.org/downloads/

No comments: