Wednesday, August 1, 2012

[FIXBUG] depends ... but ... is not going to be installed

Cài lại vim vì bản vim đang dùng không hỗ trợ copy ra clipboard.

Làm sao biết?
mở vim ra, gõ :version
tìm xem chữ  xterm_clipboard trước nó là dấu + hay -.
Nếu - là không hỗ trợ (không compile với parameter xterm_clipboard).

Thế nên phải cài vim-gtk hoặc vim-gnome. Nhưng khi gõ sudo apt-get install vim-gnome nó báo lỗi như sau:
....
depends vim-common (= 2:7.3.429-2ubuntu2) but 2:7.3.429-2ubuntu2.1 is to be installed
các xử sự với tất cả các lỗi kiểu depends ... but ... is not going to be installed như sau

gỡ hết ra và cài lại:
sudo apt-get purge vim
sudo apt-get remove vim-common
sudo apt-get autoremove

rồi cài lại là ok

No comments: