Monday, June 17, 2013

[TIL] Luôn setup logging cho python script

Khi bắt tay vào viết 1 python script / program nào, cần setup logging ngay từ đầu. Quá trình code sẽ không cần sử dụng print nữa, vì có thể add handler stdout / stderr cho logger, nhờ vậy logger tương đương với các lệnh print. Khi xong, chỉ cần bỏ cái handler hoặc set debug level khác là được, không mất công xóa print.

(Một khi đã dùng python nghĩa là công việc khá phức tạp, dùng vài dòng bash không thể làm / khó làm)

No comments: