Saturday, May 21, 2011

Something changed!

From now,daily writing moved to http://hvnc2k8.tumblr.com/
Thanks!

chắc mình sẽ sớm nghỉ làm thêm, có quá nhiều thứ muốn học!!!
sung sướng gì việc đi làm mấy thứ vớ vẩn.
lòng tham con người, cái gì cũng muốn...
sao không cho tôi, những gì tôi đáng được hưởng, đâu cần hơn?

No comments: