Saturday, March 24, 2012

[Linux] Cài server cho 1 máy tính không có màn hình

Thực sự là 1 trải nghiệm mới sẽ cố hoàn thành trong tuần này.
Nhiệm vụ là thiết lập 1 server lên 1 cái case máy tính cũ, không có màn hình.

Sẽ viết tổng kết khi xong.

Dụng cụ cần thiết:

1 cái null modem cable
1 em laptop hay máy tính khác có cổng serial để cắm cái dây trên.
1 case máy tính sẽ được cài server

START:!

3 comments:

FamiHug said...

http://superuser.com/questions/369463/installing-server-os-without-a-monitor

http://www.hacom.net/kb/debian-installer-serial-console-support

http://taperssection.com/index.php?topic=148395.0

FamiHug said...

http://www.shekhargovindarajan.com/tips-n-tricks/install-fedora-14-linux-without-a-monitor-headless-keyboard-and-cddvd/

FamiHug said...

http://www.stephenwagner.com/?p=336