Thursday, October 22, 2009

Sao lưu và phục hồi bản quyền trong Windows 7

Hiện nay Microsoft đã cung cấp phiên bản RTM Windows 7 đến tay các thành viên MSDN, technet và các hãng sản xuất máy tính. Với những người sử dụng thông thường theo Microsoft thì khoảng tháng 10 này sẽ được cung cấp bản cài đặt Windows 7 và bán mã kích hoạt bản quyền. Nhưng với những người dùng thông thường vẫn có thể tải, cài đặt và sử dụng bản Windows 7 RTM từ link đã được những thành viên MSDN, technet tải về và Upload lên mạng, bạn cũng có thể có được mã kích hoạt bản quyền nếu bạn có tài khoản trả phí tại MSDN, technet hoặc bạn mua mã kích hoạt bản quyền từ những thành viên MSDN, technet. Và do các mã kích hoạt bản quyền hiện nay được cung cấp cho các thành viên MSDN, technet đều là mã kích hoạt cho bản Retail, hiện nay chưa có mã kích hoạt cho bản OEM hay VLK nên với key Retail bạn chỉ có thể cài đặt được cho mỗi một máy và chỉ được kích hoạt giới hạn 1 số lần nhất định (theo như mình thu thập được từ các diễn đàn thì giới hạn kích hoạt cho bản Retail là khoảng 10 lần, và chính xác số lần bị giới hạn kích hoạt là bao nhiêu thì mình không chắc? ) do đó nếu không tạo bảo Ghost, để sao lưu lại bản quyển, hệ điều hành của Windows 7 thì lần sau nếu bạn đã cài lại Windows và kích hoạt quá số lần quy định thì bạn không thể kích hoạt được nữa dù vẫn sử dụng mã kích hoạt đó.
Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn kích hoạt bản quyền và sao lưu lại bản quyền của Windows 7. Sau khi cài đặt Windows 7, bạn tiến hành kết nối internet và kích hoạt bản quyền bằng mã kích hoạt. Bây giờ việc cần làm là sao lưu bản quyền cho Windows 7. Sao lưu bản quyền của Windows 7 này tiện hơn ghost ở chỗ là bạn chỉ cần sao lưu lại 2 file có dung lượng gần 4 Mb so với file ghost nặng hàng Gb.

1.Sao lưu kích hoạt bản quyền.
Sau khi cài đặt và kích hoạt bản quyền thì bạn mở thư mục SoftwareProtectionPlatform theo đường dẫn X:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\ Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform và copy file token.dat sang thư mục, ổ đĩa khác.
Bạn mở thư mục pkeyconfig theo đường dẫn X:\Windows\System32\spp\tokens\pkeyconfig bạn copy file pkeyconfig.xrm-ms sang thư mục, ổ đĩa khác.

2. Phục hồi bản quyền.
Khi Windows 7 bị lỗi bạn cài lại máy và cần phục hồi lại bản quyền cho Windows 7 thì bạn làm như sau:
Bỏ đĩa cài đặt Windows 7 vào ổ và tiến hành cài đặt Windows 7, nhập mã kích hoạt bản quyền cũ mà trước đây bạn dùng để cài đặt Windows 7 hoặc khi cài đặt lại Windows 7 bạn có thể bỏ qua bước nhập mã đăng ký cũng được.Tuy vẫn nhập kích hoạt bản quyền cũ nhưng bạn vẫn không thể kích hoạt bản quyền cho Windows 7 đươc do đã kích hoạt bản quyền quá nhiều lần rồi. Khi này Windows 7 được cài đặt và sử dụng ở chế độ dùng thử 30 ngày.Để phục hồi được bản quyền cho Windows 7 bạn cần làm như sau:
Trước tiên bạn cần nhập đoạn mã này vào Notepad và save với phần mở rộng là*.reg.
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
Sau khi lưu lại thành file *.reg (như TakeOwnership.reg chẳng hạn) bạn click đôi vào file *.reg xác nhận nhập đoạn mã trên vào Regedit.
Tiếp theo bạn click và Start > Run và nhập vào dòng lệnh services.msc sau đó click Ok.Sau đó cửa sổ services xuất hiện bạn kéo xuống và tìm đến dịch vụ Software Protection và click chuột phải chọn Stop.Trước tiên bạn vào thư mục X:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\ Roaming\Microsoft\SoftwareLicensing và click chuột phải lên file token.dat chọn Take Ownership, sau đó bạn đổi tên file token.dat thành Luu token.dat chẳng hạn hoặc bạn cũng có thể xóa luôn file này.Sau đó bạn copy file token.dat mà bạn đã sao lưu trước đây vào thư mục X:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\ Roaming\Microsoft\SoftwareLicensing.
Bạn click chuột phải lên file pkeyconfig.xrm-ms chọn Take Ownership, sau đó bạn đổi tên file thành Luu pkeyconfig.xrm-ms. Sau đó bạn copy file pkeyconfig.xrm-ms mà bạn đã sao lưu trước đây vào thư mục X:\Windows\System32\spp\tokens\pkeyconfigSau khi copy các file token.datpkeyconfig.xrm-ms từ thư mục, ổ đĩa đã sao lưu vào thư mục SoftwareLicensingpkeyconfig thì bạn khởi động lại dịch vụ Software Protection bằng cách click và Start > Run và nhập vào dòng lệnh services.msc sau đó click Ok. Sau đó cửa sổ services xuất hiện bạn kéo xuống và tìm đến dịch vụ Software Protection và click chuột phải chọn Start.

Nếu bạn đã nhập mã kích hoạt bản quyền khi cài đặt Windows 7 thì sau khi chép 2 file token.datpkeyconfig.xrm-ms thì máy bạn đã được kích hoạt bản quyền.
Nếu bạn không nhập mã kích hoạt bản quyền khi cài đặt Windows 7 thì sau khi chép 2 file token.dat và pkeyconfig.xrm-ms thì máy bạn chưa được kích hoạt bản quyền. Bạn click chuột phải vào Computer ở Desktop và chọn Properties.Tại Windows activation bạn click vào Change product key và nhập vào mã kích hoạt bản quyền.Bạn click Next và đợi 1 chút.Sau khi đợi 1 chút bản Windows 7 bạn vừa cài đặt lại đã được kích hoạt bản quyền.Bạn có thể tải file TakeOwnership.reg tạo sẵn có dung lượng 1kb tại
Code:
http://www.mediafire.com/?jxabbejdxym
Trong đó X là ổ đĩa cài đặt Windows 7.

Theo LBVMT

No comments: