Thursday, November 19, 2009

Lại vòng vèo để vào FB

Cả nhà, ai ko vào đc FaceBook thì vào trang này:

Code:
http://us.dongtaiwang.com/loc/download_en.php
Tải cái Freegate 6.77 Professional Edition về (gần 200 KB thôi)
chạy nó, nó ẩn dưới thanh Taskbar (gần đồng hồ ý), bấm chuột phải vào nó. Chọn Open Homepage. Sau đó nó mở ra trang dạng như đ/c sau:

Code:
http://127.0.0.1:8580/loc/phome.php?v=6.77&l=409
Sau đó, gõ địa chỉ FB của mình vào Ô địa chỉ và nhấn Anonymous Surfing là vào OK.
Tớ test thấy vào ngon lành cành đào rồi

No comments: