Monday, November 9, 2009

Đổi DNS để vào FB với mạng FPT, VIttel

Làm thế này thay đổi DNS nè

- Vào Start menu, chọn Control Panel.

- Nhấp đúp vào Network Connections.

- Nhấp chuột phải vào kiểu kết nối của bạn trong Network Connections, chọn Properties.

- Chọn Internet Protocol (TCP/IP) và click vào Properties.

- Trong cửa sổ hiện ra, bạn chọn mục “Use the following DNS server addresses” và gõ vào 2 khung “Preferred DNS server” và “Alternate DNS server” các địa chỉ sau:

208.67.222.222

208.67.220.220

- Nhấn OK để lưu cấu hình lại.


Hoặc

Đổi DNS thì hơi phiền với những bạn k biết cấu hình trên modem. Ngoài ra những trang dành riêng cho từng mạng giống kiểu ephim hồi trước thì cũng k truy cập được.
Mình chọn cách sửa file hosts trong đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc
Thêm mấy dòng này vào là OK:
Code:
69.63.181.11    www.facebook.com
69.63.186.12 apps.facebook.com
69.63.180.169 login.facebook.com
Tut 2 by sư phụ mình >:)

No comments: