Tuesday, November 3, 2009

Lời của gió :*

......................|Bm
Anh có nghe thấy em nói gì không ?
.......................|Em
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
.............................F#................... .Bm
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
......................|G........................Em ......F#
Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em ...

|..........Bm..........|A
Cơn gió nào bay ngang cuộc đời,
...............|A.......|D
nói với em rằng tôi lẻ loi
................|G.........|Em
Cơn gió nào bên tai thì thầm,
..............|F#...........|G....F#
nói với em rằng tôi rất xấu

.......|B7....................|Em
Dù gió có ngang qua vườn chiều ...
........A.........|D
làm lá khô rơi rụng nhiều,
........G.....................F#.................. ........F#
dù gió có mang bao điều quấn theo mùa thu đi ...
.......................|B7.......................E m
Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em,
...........A...........................|D
gió ơi gió đừng đùa trên tóc em,
............G...................|Em............F#
gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền
.................|Em...................|A
Gió hãy nói rằng tôi mong có em,
...............D.....................|G
gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em,

..............|Em................|F#
gió hãy nói rằng tôi yêu em,
..............|F#................|Bm
gió hãy nói rằng tôi yêu anh,
.............|Em...............|F#..........Bm
gió hãy nói rằng tôi yêu em thế thôi

Anh có nghe thấy em nói gì không ?
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Anh cất tiếng hát gửi vào trong gió
Đôi phút bên anh được nghe anh hát với em
...

No comments: