Monday, April 5, 2010

Creative!

Thử xem bạn có đoán được 7 ý tưởng tuần này là gì không vì TYM sẽ không chú thích cho bạn đâu nhé! :D
1.

Photobucket


Photobucket
Photobucket
Photobucket
2.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
3.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
4.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
5.
Photobucket
Photobucket
6.
Photobucket
Photobucket
7.
Photobucket

Một người bạn đã từng chia sẻ với TYM: “Sáng tạo là phủ định cái sẵn có”. Qua các bài 7 ý tưởng và đặc biệt là của tuần này, bạn nghĩ sao về nhận xét đó?

No comments: