Friday, September 9, 2011

Everyday English 20110909

assessment : sự đánh giá
fork : chia nhánh
perceive : lĩnh hội, nắm đc
perspectives : phối cảnh, viễn cảnh
arrogant (a): kiêu ngạo
ignorant (a): ngu dốt, dốt nát
convinced : tin chắc
Embrace : ôm, nắm lấy
I would advice you to think twice about if software development is for you (nghĩ 2 chiều - nghĩ đi nghĩ lại)
see my job board for evidence(bằng chứng)
nanosecond is one billionth of a second (1/tỷ)


 

No comments: