Thursday, September 22, 2011

[Linux] First pain with awesome window manager (can't set wallpaper)

Sau vài ngày đưa awesome vào sử dụng. Bắt đầu quen với Mod4 + j, k. Hôm nay quyết định nghịch ngợm config awesome. Và những kinh nghiệm thương đau bắt đầu, thật là ít may mắn

Bản awesome mình đang dùng : awesome v3.4.5 (Close To You)

Làm đẹp, một nhu cầu tất yếu của con người nên việc đầu tiên là chọc vào thay theme, wallpaper. Nhưng lúc vừa mới cài mình đã để ý wallpaper ko được set sẵn như lần cài trong máy ảo. Chỉ là một màu xám ngoét mà đã cố chịu đựng trong mấy ngày :)). Fix it now!

trước hết là thay theme khá dễ dàng với việc edit 1 dòng trong file ~/.config/awesome/rc.lua. Thay link trong dấu “” bằng một link đến file theme.lua khác:

beautiful.init("/home/hvnsweeting/.config/awesome/themes/zenburn/theme.lua")
nếu số ai không đen như mình thì nó sẽ đổi cả wallpaper mặc định với mỗi theme sau khi đổi theme. Còn nếu màn hình bạn đã xám ngoét từ đầu thì phải sửa em nó thôi :
mở file theme.lua đã dùng ở trên ra sẽ thấy dòng
theme.wallpaper_cmd = { "awsetbg /home/hvnsweeting/.config/awesome/themes/zenburn/zenburn-background.png" }
bản thân awesome không tự thay đổi wallpaper được, nó phải sử dụng một phần mềm nhỏ có trên máy bạn là awsetbg. Bình thường cái awsetbg sẽ hoạt động ngon lành (gõ awsetbg link/to/wallpaper.jpg sẽ thay wallpaper luôn), thế nhưng ta đang trong trường hợp không bình thường :( gõ vào terminal:

hvnsweeting@hvnbox:~/.config/awesome/themes/zenburn$ awsetbg -i

I can't find an app to set the wallpaper with. Using xsetroot to set a solid background. If you want to have a background image you should install Esetroot or feh.
như vậy awsetbg lại dùng 1 app khác để set wallpaper. Như ở trên thông báo, nó sẽ dùng feh (một wallpaper setter). Gõ check xem đã cài chưa
hvnsweeting@hvnbox:~$ feh -v
feh version 1.7
nếu chưa thì bạn dùng dòng lệnh dưới để cài feh:
sudo apt-get install feh
bây giờ ta thay dòng lệnh trong file theme.lua để có thể đổi wallpaper:
theme.wallpaper_cmd = { "awsetbg -u feh /home/hvnsweeting/.config/awesome/themes/zenburn/zenburn-background.png" }
màn hình đã không còn xám ngoét mà giờ đả đỏ choét :x. Sự sống lại đến với em desktop awesome! 

No comments: