Tuesday, January 19, 2010

Nén & giảm kích thước hình ảnh GIF

GIF là một định dạng hình ảnh phổ biến sử dụng cho Web. Do đây là dạng hình ảnh dạng hoạt hình và hiệu năng động, nên dung lượng các tập tin nhiều khi rất lớn, và gây khó khăn cho việc Upload, chia sẻ và lưu trữ. Tuy nhiên bạn có thể làm giảm kích thước của file GIF bằng cách nén và tối ưu hóa nó mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng. Trout's GIF Optimizer là một công cụ miễn phí, di động cho phép bạn tối ưu hóa nhanh chóng hình ảnh GIF để giảm kích thước tập tin.
Sau khi tải về, bạn giải nén và nhấn đúp chuột vào biểu tượng của chương trình để làm việc mà không cần cài đặt.

Kéo và thả ảnh GIF từ bất kỳ đâu vào giao diện làm việc của chương trình. Hoặc bạn vào menu File > Open để chọn hình ảnh GIF cần thao tác.
Lập tức chương trình sẽ tự động tối ưu hóa hình ảnh được chọn và bạn có thể xem trước bản gốc & ảnh sau khi đã được tối ưu hóa trong ứng dụng.
Ngoài ra, bạn có thể thay đổi kích cỡ ảnh GIF để giảm tổng thể kích thước tập tin hình ảnh GIF. Phương pháp này được áp dụng cho hầu hết cho các ảnh GIF động được tạo ra từ các hình ảnh tĩnh.
Tiện ích hoàn toàn miễn phí cho mọi Windows tại đây (265 KB).

No comments: